May 21, 2022

Internet Banking

Cập nhật thông tin tài chính thời công nghệ

Nợ xấu là gì? CIC là gì? Những điều cần biết về nợ xấu

1547797934314_3481571

Khi đi vay tiêu dùng, chắc hẳn ai cũng phải một lần nghe nhắc đến nợ xấu. Bạn cần phải hiểu nợ xấu là gì, và nợ xấu nguy hiểm như thế nào ngay từ lần vay đầu tiên trong đời, nếu không muốn rơi vào tình trạng gặp khó khăn nhưng không được giúp đỡ chỉ vì nợ xấu trước đó.

1547797934314_3481571

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu là những khoản nợ khó đòi, khách hàng vay nợ mất khả năng chi trả hoặc chi trả chậm trễ thì khoản nợ đó sẽ bị coi là nợ xấu.

CIC là gì?

CIC là Trung Tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam. Mọi khoản vay hợp pháp của bạn thông qua các ngân hàng/công ty tài chính đều được lưu trữ ở đây. Do đó, dù bạn có nợ xấu ở bất kỳ đâu cũng dễ dàng tra cứu được.

Có những nhóm nợ xấu nào?

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

  • Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày;

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

  • Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

  • Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

  • Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

  • Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

tu-choi-mo-the-tin-d-9d08

Ảnh hưởng của nợ xấu và những điều cần lưu ý

Như vậy thông qua CIC, các ngân hàng có thể dễ dàng biết được trong quá khứ bạn có nợ xấu ở đâu, có trách nhiệm với khoản vay của mình hay không để đưa ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay. Hầu hết, các tổ chức tài chính hiện nay thường chỉ chấp nhận duyệt hồ sơ với một số rất ít những trường hợp nợ xấu thuộc nhóm 1. Với điều kiện hồ sơ đó phải thực sự rất tốt và có lý do chính đáng trong việc trả nợ chậm gây ra nợ xấu kia.

Thông tin lịch sử tín dụng của một khách hàng sẽ được cập nhật định kỳ hàng tháng. Theo đúng tuần tự thì sau 12 tháng trả hết nợ xấu, lịch sử tín dụng của người vay sẽ đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí cho vay của ngân hàng. Từ nhóm 3 trở đi, người vay sẽ rất khó khăn để có thể tiếp tục vay vốn. Thời gian theo quy định về xóa nợ xấu là sau 5 năm.

Nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng cho vay mà còn tác động đến sự phát triển của kinh tế. Về phía khách hàng, một khi bị nợ xấu sẽ làm mất cơ hội được hỗ trợ vay ở những lần tiếp theo. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu tiên có quan hệ với các ngân hàng/công ty tài chính, bạn cần  tìm hiểu thật rõ về lãi suất cũng như khoản vay nằm trong khả năng tài chính của mình. Đồng thời, có trách nhiệm thanh toán khoản vay đúng thời hạn quy định để tốt cho bản thân lẫn xã hội. Việc sử dụng tiền trong thẻ tín dụng cũng được xem như là một khoản vay. Do đó, khi thực hiện các giao dịch qua thẻ tín dụng phải lưu ý đến quy định hoàn trả của ngân hàng cấp thẻ, để có thực hiện trách nhiệm của mình đúng lúc, tránh bị rơi vào nợ xấu.

Xem thêm: